ระบบจัดการข่าวสาร มฟล

ระบบแจ้งข่าวการเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

บริษัท เอ็มเฟส โซลูชั่น จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
M-Square I park 308
637 Moo 1 Tasud,Muang, Chiang Rai, Thailand 57100
บริษัท เอ็มเฟส โซลูชั่น จำกัด
47/405 อาคาร NARITA BUILDING ชั้น 7
ห้อง405, Popular Rd, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

Copyright by Mfessolutions.

Copyright by Mfessolutions